Ukraine

Legal services to Ukraine (Law Firm Ukraine, Lawyer Ukraine)

In Ukraine we operate in alliance under brand of Dudkowiak Kopec Misechko Assn. We are specialized in providing legal services in Ukraine to international clients and foreign investors. The varierty of services that we provide is adjusted to foriegners doing business or investing in Ukraine. 

Our clients are under constant care of our head Ukrainian lawyer — Volodymyr Misechko (Ukrainian Barrister). 

Our Law Firm in Ukraine provides services in whole country, however mainly in Kiev, Kharkiv, Odessa and Dnepropetrovsk.

Services in Ukraine are provided in the following languages: Ukrainian, Russian, English and Polish. 


Volodymr Misechko

Lawyer Ukraine

Volodymr Misechko

Partner Attorney - Ukraine

Contact:

Vladymyrskay st., 76 B, 7
Kiev


Legal services in Ukraine

Corporate Law

 • rejestracja spółek w Ukrainie
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek z Ukrainy
 • przejmowanie spółek z Ukrainy (M&A)
 • audyt prawny spółek z Ukrainy

Property Law

 • audyt nieruchomości w Ukrainie
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Ukrainie
 • redagowanie, opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży nieruchomości 

Contracts Law

 • redagowanie, negocjowanie, opiniowanie umów z podmiotami z Ukrainy
 • zabezpieczenie wykonania umów z podmiotami z Ukrainy

Inheritance Law

 • objęcie spadków w Ukrainie
 • uznawanie orzeczeń o dziedziczeniu w Ukrainie
 • prowadzenie postępowań spadkowych po obywatelach Ukrainy

Litigation

 • prowadzenie procesów sądowych w Ukrainie
 • wykonywanie orzeczeń sądów polskich w Ukrainie
 • egzekucja należności w Ukrainie
 • windykacja należności w Ukrainie

Criminal Law

 • obrona w postępowaniach karnych prowadzonych w Ukrainie
 • asysta w postępowaniach deportacyjnych z lub do Ukrainy
 • asysta w sprawach aresztowania w Ukrainie

Intellectual Property Law

 • ochrona znaków towarowych w Ukrainie
 • ochrona patentów, wzorów użytkowych w Ukrainie
 • ochrona praw autorskich w Ukrainie

Transport Law

 • doradztwo w zakresie przepisów transportowych w Ukrainie
 • spory z ubezpieczalniami w Ukrainie

Insolvency Law

 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Ukrainie

Tax law

 • doradztwo w sprawach podatków w Ukrainie